วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

GMP Asean Guideline: Blog 20

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isobible@gmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 โครงการพิเศษ
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) 
อบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
สี่หลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO14001:2015 
เปิดรับโครงการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ค่ะ สอบถามเงื่อนไขที่
KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com
              isobible@gmail.com


โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001) 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment)
อบรม Internal Auditor of ISO45001
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 
เปิดรับโครงการวันที่ 4 มกราคม 2561


การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) 
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
(Risk Management)
อบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 4 Mandays
รวมเป็นเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO9001:2015 
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

อบรมภายในราคาพิเศษทุกหลักสูตร:
เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560
ลูกค้าเก่า KS แถมฟรีหลักสูตร 
Logical Thinking อีกหนึ่งวันฟรี 

ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements     
หลักสูตร Risk Management for New Version
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
OHS 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:201X For New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:201X
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

ออก Training Certificate ผู้เข้าอบรมจริง
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก

โครงการ GMP
สนใจทำ จีเอพี อย.KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 6 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 24,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Standard)
2 การเขียนเอกสาร การจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of GMP)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
ksnationconsultant@hotmail.com 
หรือที่ isobible@gmail.com

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้


ช่วงนี้ไปหลายโรงงาน ที่ปรึกษามักเร่งระบบ เร่งเวลา จึงไม่มีการทำ QM ไม่มีจัดทำ Procedure เพราะข้อกำหนดไม่บังคับของ ISO9001:2015, ISO14001:2015 เขียนสั้นๆสร้างระบบแบบคนที่ทำเป็นคนรู้แค่ไม่กี่คน พอคนนั้นออกไป คนในองค์กรที่เหลือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ และส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ เพราะได้รับการถ่ายทอดน้อย ไม่อธิบายและไม่สอนให้รู้กระจ่างเกี่ยวกับ ISO 
ดังนั้นแนะนำโรงงานจัดทำ ISO ครั้งแรกในชีวิต จึงต้องจัดทำ QM, Procedure การทำงานของทุกฝ่าย ย่อมสำคัญมาก ใช้เป็นเกณฑ์การทำงาน กำหนดระเบียบปฎิบัติ มีกติกาชัดเจน ใช้สอนงานได้ จึงอย่ามองข้าม จึงจะรักษาระบบได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องอาศัยคนนอกตลอด

In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO50001
Risk Management of ISO31000/ Follow of ISO New Version
Internal Audit of ISO19011
Environmental Legal/ Aspect/ Risk Assessment 
IATF16949:2016 (TS)/ 8D/ Why Why Analysis
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC (Integrated 5 Core Tools)
GMP/HACCP/ BRC/IFS/ ISO/FSSC 22000 
GMP Asean/ GMP EU/ Primary GMP
ISO13485, ISO17025, ISO45001, ISO22301 (BCM)
Genius MR (Task of QMR/EMR/OHSMR/EnMR)
SA8000/ ISO26000/ TL9000/ AS9100
The Manager and The Leader (ผู้จัดการและผู้นำ)
Genius Supervisory (หัวหน้างานยอดเยี่ยม)
การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) 
การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management
การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) 
Document Writing, 5S, Walk Rally
บรรยายหลักสูตรต่างๆและออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานพร้อมจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit และ Supplier Audit
การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
สนใจติดต่อที่ K. Nat, K. Sun
E-Mail : ksnationconsultant@hotmail.com; Mobile :081 3029339, 083 2431855

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ISO9001: 2015, ISO/TS16949, ISO13485 QMS - Medical Devices
link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆสามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
อบรมภายในราคาพิเศษ 
สำหรับลูกค้า KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   

กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 


เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ "โซเชียล ไอโซ่ (Social ISO) เพื่อนแท้ที่แปลกหน้า"

GMP Asean Guideline: Blog 20

ผู้เขียน จะนำเรื่องเกี่ยวกับ GMP Asean Guideline มาอธิบายให้ทราบ เพราะกำลังมาแรง พูดง่ายๆผู้ประกอบการเตรียมทำ หรือบางรายทำไปแล้ว กลุ่มเครื่องสำอางค์ ยา และเครื่องมือแพทย์ จะเร็วกว่า แต่สำหรับโรงงานผลิตอาหาร ผลิตน้ำดื่ม และอื่น มีการเตรียมการมากพอสมควร อยู่ในประชาชมอาเซี่ยน คงต้องมี เพราะวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปีนี้ เริ่มนับก้าวแรก ไปเป็นหมู่ มั่นใจไม่ตายหมู่ หากไม่ทำ คิดว่าตายเดี่ยว ก็มีความเป็นไปได้  ที่พม่า บรรดา CB ก็ขยับไปรองานแล้ว นิคมอุตสาหกรรมทวาย เปิดเมื่อไร
เผลอ บรรดาหม่อง อาจนำหน้าไทยเรา

GMP ASEAN Guideline พูดให้เข้าใจง่าย คือ ISO9001 บวกเข้าไปใน GMP (จีเอ็มพี) ช่วงนี้โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ กำลังจัดทำกันมาก มีอีกมาตรฐานที่มักเรียก GMP EU จะหาเวลามาเขียนเพิ่มเติม
ยังมีคำว่า GMP Plus หรือ GMP+ คือ HACCP บวกเข้าไปใน GMP เน้นไปด้านอาหารสัตว์ หรือ Feed

ผู้เขียนช่วงนี้เดินทางไปบรรยายในจังหวัดต่างๆ ว่างเมื่อใดจะหาเวลามาอธิบายให้ก้าวหน้ามากขึ้น

เขียนต่อคราวหน้า

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ISO/IEC17025 : Laboratory Accreditation

ISO/IEC 17025 Blog 19

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isobible@gmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 โครงการพิเศษ
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) 
อบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
สี่หลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO14001:2015 
เปิดรับโครงการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ค่ะ สอบถามเงื่อนไขที่
KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com
              isobible@gmail.com


โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001) 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment)
อบรม Internal Auditor of ISO45001
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 
เปิดรับโครงการวันที่ 4 มกราคม 2561


การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) 
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
(Risk Management)
อบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 4 Mandays
รวมเป็นเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO9001:2015 
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

อบรมภายในราคาพิเศษทุกหลักสูตร:
เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560
ลูกค้าเก่า KS แถมฟรีหลักสูตร 
Logical Thinking อีกหนึ่งวันฟรี 

ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements     
หลักสูตร Risk Management for New Version
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
OHS 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:201X For New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:201X
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

ออก Training Certificate ผู้เข้าอบรมจริง
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก

โครงการ GMP
สนใจทำ จีเอพี อย.KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 6 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 24,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Standard)
2 การเขียนเอกสาร การจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of GMP)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
ksnationconsultant@hotmail.com 
หรือที่ isobible@gmail.com

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO50001
Risk Management of ISO31000/ Follow of ISO New Version
Internal Audit of ISO19011
Environmental Legal/ Aspect/ Risk Assessment 
IATF16949:2016 (TS)/ 8D/ Why Why Analysis
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC (Integrated 5 Core Tools)
GMP/HACCP/ BRC/IFS/ ISO/FSSC 22000 
GMP Asean/ GMP EU/ Primary GMP
ISO13485, ISO17025, ISO45001, ISO22301 (BCM)
Genius MR (Task of QMR/EMR/OHSMR/EnMR)
SA8000/ ISO26000/ TL9000/ AS9100
The Manager and The Leader (ผู้จัดการและผู้นำ)
Genius Supervisory (หัวหน้างานยอดเยี่ยม)
การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) 
การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management
การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) 
Document Writing, 5S, Walk Rally
บรรยายหลักสูตรต่างๆและออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานพร้อมจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit และ Supplier Audit
การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
สนใจติดต่อที่ K. Nat, K. Sun
E-Mail : ksnationconsultant@hotmail.com; Mobile :081 3029339, 083 2431855

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ISO9001: 2015, ISO/TS16949, ISO13485 QMS - Medical Devices
link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆสามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
อบรมภายในราคาพิเศษ 
สำหรับลูกค้า KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   

กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ "โซเชียล ไอโซ่ (Social ISO) เพื่อนแท้ที่แปลกหน้า"

KS มีจัดกิจกกรมเกี่ยวกับ Walk Rally เน้นพื้นที่ ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เขาใหญ่/นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ ลำปาง และเชียงใหม่  

ต่อไปคุณสุขุม  งามพร้อมพงศ์ จะมาช่วยเขียนบทความด้านเทคนิคเกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) หรือ ISO/ IEC17025 รวมทั้งด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือ HACCP/ FSSC/ ISO 22000 และด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices: ISO13485)

ห้องปฏิบัติการ หรือ Laboratory หลายๆมองลักษณะว่า อาจน่าเบื่อ แต่มีหลายท่าน กลับชอบชีวิตห้องแลบ มักเป็นคนที่ชอบงานวิจัย ชอบค้นคว้า มีความรู้เกี่ยวกับชีวะ เครื่องมือแพทย์ หรือเชื้อโรค ยังมีห้องแลบที่ใช้เครื่องมือวัดด้าน Electronic ดังนั้นห้องแลบ เป็นพื้นที่ ไม่ใช่ใครจะเข้าไปนั่งเล่นได้

ห้องแลบ มักใช้ประโยชน์และทดสอบทั้งอุตสาหกรรมอาหาร ยา ทางการแพทย์ ด้านยานยนต์ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอื่นๆ

ย้อนไปสักปี 2537 ห้อบแลบที่ได้รับรอง Guide 25 ยังมีไม่มาก สัก 5 รายเห็นจะได้ จะสอบเทียบที คิวยาวววววววมากกกก

ปัจจุบัน ห้องแลบได้รับรองเป็น ISO/IEC มากกว่าสองร้อยราย

ข้อกำหนดของ ISO/IEC17025 พอสรุป ดังนี้
1. Scope
2. Normative References
3. Terms and Definitions
4. Management Requirement
5. Technical Requirement 
ข้อกำหนดหลัก 
เริ่มข้อ 4 Management Requirement แยกเป็นข้อกำหนดย่อย หรือ Sub Clause ดังนี้
4.1 องค์กร
4.2 ระบบการบริหาร
4.3 การควบคุมเอกสาร
4.4 การทบทวนคำขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา
4.5 การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ
4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ

4.7 การให้บริการลูกค้า
4.8 ข้อร้องเรียน
4.9 การควบคุมงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบ 
ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4.10 การปรับปรุง
4.11 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)
4.12 การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)
4.13 การควบคุมบันทึก (Control of Record)
4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)

4.15 การทบทวนงานบริหาร (Management Review)

ข้อ 5 Technical Requirement แยกเป็นข้อกำหนดย่อย หรือ Sub Clause ดังนี้
5.1 ทั่วไป
5.2 บุคลากร
5.3 สถานที่และสภาวะแวดล้อม
5.4 วิธีทดสอบ / สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
5.5 เครื่องมือ
5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด
5.7 การชักตัวอย่าง

เขียนต่อคราวหน้าหลักสูตรอบรม วัน/ที่บรรยายประจำ  
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 New Version 
หลักสูตรข้อกำหนด ISO14001:2015 New Version 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO14001:2015 
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ISO31000 Risk Management  
หลักสูตรข้อกำหนด ISO/TS16949:2009
หลักสูตรข้อกำหนด OHSAS18001:2007
หลักสูตรข้อกำหนด GMP Codex
หลักสูตรข้อกำหนด HACCP
10 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22000:2005 FSMS บรรยาย วัน
11 หลักสูตรข้อกำหนด FSSC/ISO22000:2013
12 หลักสูตร Risk Management in Food Factory
13 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/TS22002-1:2009
14 หลักสูตรข้อกำหนด BRC issue 7 & issue 6
15 หลักสูตร Pest Control in Factory
16 หลักสูตร Food Allergen Control
17 หลักสูตร Internal Auditor of GMP/HACCP
18 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22301:2012 BCM
19 หลักสูตรข้อกำหนด SA8000
20 หลักสูตร มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.2553)
21 หลักสูตรข้อกำหนด ISO50001:2011 EnMS บรรยาย 1 วัน  
22 หลักสูตรเทคนิคการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO
23 หลักสูตร Document Writing
24 หลักสูตรข้อกำหนด ISO13485:2012 Medical Devices
25 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ ISO14971:2007 
26 หลักสูตร APQP
27 หลักสูตร PPAP
28 หลักสูตร FMEA
29 หลักสูตร Problem Solving By 8D, Why-Why & FMEA
30 หลักสูตร Root Cause Analysis and Corrective/ Preventive By 8D  
31 หลักสูตร Why Why Analysis
32 หลักสูตร HO REN SO บรรยาย วัน
33 หลักสูตร การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ
34 หลักสูตร Environmental Laws
35 หลักสูตร Occupational Health and Safety Laws
36 หลักสูตร Environmental Occupational Health and Safety Laws 
37 หลักสูตร Aspect Identification and Evaluation of ISO14001
38 หลักสูตร Risk Assessment of OHSAS18001
39 หลักสูตร Aspect & Risk Identification and Evaluation of ISO14001/OHSAS18001
40 หลักสูตร ISO45001:2016 กำลังจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ ขณะนี้ยังเป็น CD Stage
41 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO
     (รวมได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
42 หลักสูตร Coaching the Trainer
43 หลักสูตร Genius Supervisory เน้นหัวหน้างาน สอนเป็น ควบคุมดี กำลังเป็นที่นิยมมาก
44 หลักสูตร Genius Leadership กำลังเป็นที่นิยมมาก
45 หลักสูตร Effective QMR/ EMR/ OHSMR ของแต่ละมาตรฐาน
46 หลักสูตร The Manager
47 หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)
48 หลักสูตร Introduction of Six Sigma
49 หลักสูตร Quality Management Principles (QMP) กำลังเป็นที่นิยมมาก
50 หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มย่อย QCC
51 หลักสูตร การผลิตแบบ LEAN
52 หลักสูตร 5ส พื้นฐาน
53 หลักสูตร 5S สำหรับคณะกรรมการ กำลังเป็นที่นิยมมาก
54 หลักสูตร 5S Audit Technique
55 หลักสูตร การจัดการลดต้นทุนการผลิต กำลังเป็นที่นิยมมาก
56 หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าเบื้องต้น 
57 หลักสูตร Supply Chain Management and Logistic
58 หลักสูตร Key Performance Indicator (KPI)
59 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC17025 Laboratory Accreditation
60 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC20000:2011 IT Service Management
61 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC27001 ISMS
62 หลักสูตร จิตสำนึก (Awareness) ด้านระบบบริหารต่างๆทุกมาตรฐาน
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
63 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐานแบบ วัน
       (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
64 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP แบบ 1 วัน
65 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP แบบ วัน
66 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐาน แบบ 1 วัน
กรณีอบรมฟรี เลือกได้จากข้างบน หลักสูตรใดก็ได้ จาก 1 - 66

หลักสูตรอบรม วัน/ ที่บรรยายประจำ
67 หลักสูตรการตีความข้อกำหนดของ ISO/TS16949 บรรยายตีความแบบ 2 วัน
68 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001
69 หลักสูตร Internal Auditor of ISO/TS16949
70 หลักสูตร Internal Auditor of ISO14001
71 หลักสูตร Internal Auditor of OHSAS18001
72 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001 & ISO14001
73 หลักสูตร Internal Auditor of 9001 & OHSAS18001
74 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO14001 & OHSAS18001
75 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & OHSAS18001
76 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & GMP & HACCP
77 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & GMP & HACCP
78 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP
79 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP
80 หลักสูตร Internal Auditor of FSSC/ISO22000 บรรยาย 2 วัน
81 หลักสูตร Effective QMR & EMR 
82 หลักสูตร Effective EMR & OHSMR
83 หลักสูตร Effective QMR & EMR & OHSMR  แบบ 2 วัน
84 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO บรรยายรวมระบบ
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
    ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
85 หลักสูตร Internal Auditor of BRC
86 หลักสูตร MSA แบบ 2 วัน
87 หลักสูตร SPC แบบ 2 วัน
88 หลักสูตร Train the Trainer บรรยาย วัน 
89 หลักสูตรอื่นๆบรรยายหนึ่งถึงสามวัน ที่ออกแบบให้ประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อความเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ติดต่อ K.Nat 081 3029339, K.Sun 083 2431855
สำหรับลูกค้าเก่าของ KS มีราคาพิเศษสุดๆ ตามโบชัวร์ที่จัดส่งไปให้